Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności Fernand Polska 2.0 sp. z oo z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, (50-062 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga – Północ, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Numer KRS 0000858989, PIN 125-17-12. -678, REGON: 387695723, (zwana dalej „Fernand Polska 2.0”) dotyczy spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów, w tym danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym strona. sklep (zwany dalej „Danymi”) udostępniony Fernand Polska 2.0 w ramach sklepu internetowego pod adresem: www.fernand.pl, którego administratorem jest Fernand Polska 2.0 (dalej: „Serwis”).

Mamy nadzieję, że korzystanie z towarów i usług oferowanych przez Fernand Polska 2.0 spełni Państwa oczekiwania.

Pragniemy zapewnić Cię, że traktujemy Twoje Dane z należytą starannością i uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że Fernand Polska 2.0 przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Fernand Polska 2.0 dokłada wszelkich starań, z prawnego, technicznego i organizacyjnego punktu widzenia, aby w jak największym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej polityki prywatności dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, które stanowią dane w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Znajdziesz tu także informacje o Twoich prawach w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fernand Polska 2.0.

Celem Polityki jest informowanie Cię o:

 • sposobu gromadzenia i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane w wyniku wejścia i korzystania przez Ciebie z Serwisu,
 • cele przetwarzania danych,
 • Twoje prawa i sposoby ich realizacji oraz pomoc Fernand Polska 2.0 w ich egzekwowaniu przez Ciebie,
 • Polityka Cookie.
 1. Menedżer przetwarzania danych

  Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest Fernand Polska 2.0 sp. z o. o. z siedzibą w Wrocław, przy Plac Solny 14, (50-062 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000858989, NIP 125-17-12-678, REGON: 387695723.

 2. Słowniczek

  Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

  Serwis: strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.fernand.pl, której administratorem jest Fernand Polska 2.0

  Użytkownik: osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane

  Dane: oznacza dane udostępnione Fernand Polska 2.0, w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer IP

  Dane wrażliwe: oznaczają Dane specjalne i Dane karne

  Dane specjalne: oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

  Dane karne: oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

  Dane dzieci: oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

  Osoba: oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

  Podmiot przetwarzający: oznacza organizację lub osobę, której Fernand Polska 2.0 powierzył przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

  Profilowanie: oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

  Eksport danych: oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

  3.01 Fernand Polska 2.0 przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

  3.1.1 w celu analizy przez Fernand Polska 2.0 sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,

  3.1.2 w celu zapewnienia Ci przez Fernand Polska 2.0 dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,

  3.1.3 w celu oceny przez Fernand Polska 2.0 efektywności Serwisu,

  3.1.4 w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych,

  3.1.5 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

  3.1.6 w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

  3.2 Fernand Polska 2.0 przetwarza Twoje Dane, celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3.3 Fernand Polska 2.0 przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  3.3.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Fernand Polska 2.0, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);

  3.3.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3.3.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  3.3.4 w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;

  3.3.5 w celu oferowania przez Fernand Polska 2.0 produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;

  3.3.6 w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Fernand Polska 2.0 (partnerów Fernand Polska 2.0), np. w formie kuponów rabatowych.

  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  3.4 Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Fernand Polska 2.0 w tym ramach Serwisu

  4.1 O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.

  4.2 Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Fernand Polska 2.0 będą następujące Dane:

  - Dane w postaci Twojego numeru IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z Fernand Polska 2.0 poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie, Fernand Polska 2.0 może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości Dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail,

  Dane w postaci Twojego numeru IP, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku, gdy zdecydujesz się dokonać zakupu produktów lub usług Fernand Polska 2.0,

  - informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.

  4.3 Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.

  4.4 Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

  4.5 Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 5. Korzystanie z serwisu

  5.1 W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową www.fernand.pl. W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.

  5.2 W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Fernand Polska 2.0, z tym że Fernand Polska 2.0 zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Fernand Polska 2.0 okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  5.3 W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.

  5.4 Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

 6. Czas przechowywania danych

  Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

 7. Twoje prawa

  7.1 Masz prawo zwrócić się do Fernand Polska 2.0 celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Fernand Polska 2.0 w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.

  7.2 Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
  • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  • prawo do przenoszenia Danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (sprzeciw)

  8.1 Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Fernand Polska 2.0 poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Fernand Polska 2.0 na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.

  8.2 Fernand Polska 2.0 zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Fernand Polska 2.0 będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Fernand Polska 2.0 ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Fernand Polska 2.0 niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

  8.3 Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

 9. Skarga na przetwarzanie danych

  Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Fernand Polska 2.0 w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Odbiorcy Danych

  10.1 Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Fernand Polska 2.0.

  10.2 Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

  10.3 *Twoje Dane mogą być przekazywane przez Fernand Polska 2.0 do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Fernand Polska 2.0 i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

Polityka Cookies

 1. Fernand Polska 2.0 zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.
 2. Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Fernand Polska 2.0 wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 3. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
 4. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
 5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

Questions et contact

W celu realizacji swoich praw i/lub otrzymania wszelkich istotnych informacji prosimy o kontakt z Fernand Polska 2.0 pod adresem e-mail sklep@fernand.pl. Zostaniesz poproszony o podanie danych identyfikacyjnych; jest to konieczne, aby sprawdzić, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Fernand Polska 2.0 ustosunkuje się do żądania Użytkownika w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Jeżeli żądasz aktualizacji lub usunięcia swoich danych z bazy, bądź masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z Fernand Polska 2.0 pisząc na adres e-mail sklep@fernand.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii internetowej, zmiany legislacyjne w zakresie ochrony danych oraz ewolucja Serwisu mogą mieć wpływ na modyfikacje Polityki. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Fernand Polska 2.0 będzie niezwłocznie informować Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz poczty elektronicznej.