Odpowiedzialność

Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenium Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  RODO ) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności, której szczegóły znajdują się w sekcji Polityka Ochrony Danych.

Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy FERNAND prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów  przetwarzania danych.

Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na adres email biuro@fernand.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;

brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.