Warunki zwrotu

  Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przypadku kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient może wypełnić formularz zwrotu ze swojego konta w Witrynie lub może wysłać Sprzedawcy wszelkie inne jednoznaczne oświadczenia w tym zakresie, pocztą, pocztą elektroniczną, na następujące dane kontaktowe: Fernand Polska 2.0 Sp. z o.o., adres Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, Tel: +48 717-827-967, e-mail: sklep@fernand.pl

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Produkty zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami, z nienaruszonymi etykietami, towarzyszącymi im dokumentami i kopią faktury zakupu.

Zwrot produktu bez opakowania lub bez akcesoriów do pakowania (np. Wsporników bezpieczeństwa, elementów ochronnych wykonanych z tektury lub polistyrenu itp.) obniży wartość produktów, zgodnie z wartością zgodności.

Produkty, które wykazują zmiany fizyczne, uderzenia, odłamki, zadrapania, plamy, wstrząsy itp., Nie są akceptowane do zwrotu. bez doprowadzenia ich do zgodności. Wartość produktów zostanie zmniejszona zgodnie z wartością zgodności.

Jeśli do zwracanych produktów dołączono jakiekolwiek bonusy / prezenty, należy je również zwrócić. W przeciwnym razie ich wartość zmniejsza się od wartości zwracanej.

Jeśli kilka produktów tego samego typu zostało zakupionych i wszystkie mają zostać zwrócone, kupujący musi upewnić się, że tylko jeden został otwarty. Zwroty innych produktów są akceptowane tylko wtedy, gdy są zapieczętowane.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Zwrot produktów:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby mógł zająć się Twoją prośbą i skontaktować się z dostawcą.

Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą, aby poinformować Cię o wysyłce, wymianie lub zwrocie produktu na. Poinformujemy Cię również o czasie rozpatrywania Twojej reklamacji/zwrotu.